Leczenie chorych na POChP

POChP to przewlekła obturacyjna choroba płuc. Niestety jest postępowa i nieuleczalna. Środki, które są zalecane przez lekarzy mają za zadanie jedynie opóźnić fazy rozwoju schorzenia oraz przywrócić komfort codziennego funkcjonowania pacjentów.Aby móc rozpocząć leczenie konieczna jest prawidłowa diagnoza a ta możliwa jest za pomocą badania spirometrycznego. Niestety, rozpoznanie choroby jest nieco utrudnione bowiem POChP przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów.

Jeśli już choroba zostanie rozpoznana – chory najczęściej zwraca się do lekarza, kiedy choroba jest w stadium zaawansowanym a on sam cierpi na przewlekły kaszel i duszności zaleca się przede wszystkim środki doraźne. Ponieważ przyczyną POChP jest bardzo często palenie tytoniu, zaleca się rzucenie nałogu papierosowego. Trzeba przy tym zauważyć, że niezwykle szkodliwe jest także palenie.

Chorym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc zaleca się także wzmożony wysiłek fizyczny, przez co dochodzi do ćwiczeń i wzmocnienia układu oddechowego. Niestety, aktywność fizyczna nie zawsze jest możliwa bowiem to właśnie podczas niej chory odczuwa najsilniejsze dolegliwości. Ćwiczenia fizyczne muszą być więc dobrane indywidualnie patrząc na kondycję i stadium choroby pacjenta. Warto dodać, że rehabilitacja oddechowa jest jednym z najskuteczniejszych leków, które przy długotrwałym stosowaniu daje doskonałe rezultaty. Treningi oddechowe można wykonywać w asyście rehabilitanta bądź samodzielnie w domu.

Okazuje się, że chorzy ze zdiagnozowaną POChP powinni stosować odpowiednią dietę bowiem niektóre jej składniki mogą wzmagać objawy. Przede wszystkim warto zwalczać otyłość, ponieważ może ona nasilać chorobę.

Ponieważ POChP objawia się bardzo często atakami duszności i kaszlu to pacjent powinien wzmacniać swoją naturalną odporność, by nie ulegać dodatkowym infekcjom, raz w roku powinien również szczepić się przeciwko grypie.

Oprócz naturalnych sposobów niwelowania objawów POChP i zapobiegania jej rozwoju, pacjenci stosują także farmakoterapię. W medycynie wyróżnia się cztery główne fazy POChP i zgodnie z nimi zaleca się zresztą leki. Tym samym, pacjenci w początkowej fazie choroby nie powinni stosować leków stale a tylko doraźnie, przy napadach kaszlu czy duszności – najczęściej są to leki wziewne, których zadaniem jest rozkurczanie oskrzeli.

Pacjenci z grupy drugiej stosują leki rozkurczające stale chociaż stadium ich choroby nie ma tendencji do zaostrzeń. Chorzy kwalifikujący się do grupy trzeciej powinni stosować farmakoterapię rozkurczającą oskrzela oraz przeciwcholinergiczną. Pacjenci z tej grupy zagrożeni są dużym ryzykiem pojawienia się zaostrzeń choroby.

W ostatniej grupie znajdują się chorzy, u których występuje duże ryzyko wystąpienia zaostrzeń choroby a objawy są nasilone. W ich przypadku stosuje się jednocześnie leki wziewne, leki przeciwcholinergiczne.

Warto pamiętać, że chorzy na POChP nie powinni w długim okresie stosować leków przeciwkaszlowych. Zdaniem medyków, kaszel jest naturalnym odruchem obronnym. Przeciwwskazaniem są również leki nasenne i uspokajające bowiem te mogą tylko pogłębiać objawy POChP.