Obraz kliniczny POChP

POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc zalicza się do schorzeń o najwyższym wskaźniku umieralności – jest czwartą, co do ilości zgonów na całym świecie. Według medyków, umieralność pacjentów cierpiących na tego rodzaju chorobę będzie tylko się zwiększać a wpływ na to ma ogólne starzenie się populacji ludzkiej oraz wzrost czynników, które przyczyniają się do zwiększenia ryzyka jej występowania.

Okazuje się, że POChP można nie tylko skutecznie diagnozować we wczesnym stadium, ale też skutecznie leczyć. Co więcej, istnieją skuteczne możliwości jej zapobiegania. Choroba ta powstaje w wyniku zapalenia dróg oddechowych i płuc w wyniku szkodliwych substancji, jakie docierają do tychże organów – przede wszystkim jest to dym tytoniowy. W wyniku dostarczania toksyn drogi oddechowe wykazują trwałe ograniczenie przepływu powietrza.

Rozpoznanie choroby nie jest trudne i tak naprawdę wystarczy jedno badanie. To spirometria, która pozwala określić stan dróg oddechowych a także przeanalizować czy ich zwężenie jest odwracalne, na przykład w wyniku podawania leków rozkurczających oskrzela. Jeśli zwężenie nie ulega zmianom po zastosowaniu kuracji, wtedy pacjent najprawdopodobniej cierpi na POChP.

Warto podkreślić, że chociaż to dym tytoniowy działa najbardziej destrukcyjnie na błonę śluzową oskrzeli i całego układu oddechowego to nie jest on jedynym niekorzystnym czynnikiem. Toksycznie działają też opary substancji chemicznych, pyły, dym spalanego drewna czy składniki drażniące. Ich wdychanie przyczynia się do powstawania stanów zapalnych – wytwarzają się komórki, które doprowadzają do uszkodzeń tkanki płucnej. Efektem jest zwężenie średnicy oskrzeli i zniszczenie miąższu płuc. Wszystkie te czynniki wpływają niekorzystnie na system oddychania, pacjent ma problemy nie tyle z wdychaniem powietrza co z jego wydychaniem. Nierzadko powietrze zalega więc w płucach, co prowadzi do rozdęcia płuc – chory właśnie wtedy zaczyna mieć duszności.

Początkowo objawy duszności występują przede wszystkim przy wzmożonych wysiłku fizycznym jednak w fazie zaawansowanej pojawiają się także w fazie spoczynku. Końcowym zjawiskiem POChP jest niewydolność oddechowa i zgon chorego.

Chociaż stosowane obecnie przez pacjentów leki, których działaniem ma być miedzy innymi rozkurczanie oskrzeli poprawiają zdecydowanie komfort życia pacjenta to tak naprawdę nie wiadomo, czy wpływają one na tempo postępu choroby. Pewnym jest natomiast, iż chorzy, u których zdiagnozowano POChP powinni kategorycznie zaprzestać palenia tytoniu.